Політика конфіденційності

Умови Договору про надання медичних послуг

З моменту акцепту (прийняття) даної Оферти з укладання договору про надання медичних послуг на нижченаведених умовах, Договір вважається укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Унілаб» та фізичною особою, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги з лабораторної діагностики. Договір укладається шляхом приєднання, у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України.

Визначення термінів

  • Договір — означає публічний договір про надання послуг, укладений шляхом акцепту (прийняття) даної Оферти відповідно до умов, викладених нижче.
  • Інтернет-сервіс пацієнта (далі – «Сервіс») — інтернет-сервіс, за допомогою якого Пацієнт може замовити медичні послуги, які надаються МеДіС відповідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
  • Пацієнт — фізична особа, якій МеДіС надає медичну послугу (послуги) або яка звернулася за наданням послуг до МеДіС
  • Замовлення — оформлений належним чином запит Пацієнта або його законного представника (якщо Пацієнт не володіє повною цивільною дієздатністю), у якому визначений перелік медичних послуг, які бажає отримати Пацієнт протягом відвідування відділення діагностичного центру.
  • Дослідження — медична послуга, що полягає у взятті біологічного матеріалу Пацієнта, проведенні товариством МеДіС лабораторних досліджень біологічного матеріалу, на підставі Замовлення, здійсненого за допомогою Сервісу.

Загальні положення

  1. Договір, укладений в результаті прийняття Оферти, є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України. Він визначає тип, обсяг та умови надання медичних послуг, а також умови укладення та припинення договорів про надання медичних послуг, умови обробки персональних даних Пацієнта, порядок розгляду скарг та режим користування Сервісом та Обліковим записом.
  2. Оферта доступна у Сервісі у формі, що дозволяє її завантажувати, записувати, зберігати та друкувати (у формі, що унеможливлює зміну змісту).
  3. На правовідносини Сторін розповсюджуються норми ст. 623 Цивільного кодексу України. Це означає, що умови Оферти є однаковими для всіх Пацієнтів. Пацієнт може прийняти умови Оферти лише в цілому і способом, визначеним умовами даної Оферти та не може пропонувати свої умови.
  4. Для того, щоб приєднатися до Договору, необхідно, щоб Пацієнт мав активний і функціональний обліковий запис електронної пошти.
  5. У разі виникнення запитань щодо умов Оферти Користувач, Пацієнт може поставити запитання одним із вказаних нижче шляхів: надіслати повідомлення на електронну пошту або звернутися на інформаційну лінію за номером: 0 800 330 425.

Враховуючи те, що відносини Сторін регулюються Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р., відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії не є підставою вважати Договір неукладеним. Сторони Договору визнають юридичну силу документів, тексти яких отримані за допомогою засобів електронного зв’язку, нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі.